Ağ Bakım Destek

Ağ Bakım Destek Ağ Bakım/Destek, müşterilerin yerel alan (LAN) ve geniş alan (WAN) ağ altyapılarında yer alan ürünlerin (switch, router, vb.) kuruluşlarını, donanım ve sistem (IOS) sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmayı sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür. “Parça Dahil” veya “Parça Hariç” olarak verilebilir.

Servis sağlayıcı ile müşteri arasındaki hizmet sözleşmesinin içeriğine bağlı olarak, “Periyodik Bakım” hizmeti de kapsam içerisinde olabilir.

Kapsam Dışı Konular:

Ağ Bakım/Destek hizmeti dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri

  • Tüm network donanım/sistem bileşenlerinin yatırım maliyetleri
  • Data, internet hatları gibi tüm hat bağlantılarının yatırım ve işletim maliyetleri,
  • Uzak alan bağlantılarında oluşabilecek, ilgili servis sağlayıcı (Türk Telekom, İnternet Servis Sağlayıcı vb.) kaynaklı problemler ve bu problemlerden kaynaklanan kesintiler,
  • Müşteri ya da üçüncü şahısların; hata, kasıt ya da ihmali, ani voltaj değişiklikleri, klima şartlarının sağlanmaması, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak hasar ve arızalar,
  • Servis sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar.
  • Ağ Bakım/Destek hizmetleri;, iş akışlarında bilgi teknolojilerinin önemli bir unsur olarak yer aldığı, iş akışlarının devamlılığında sorun yaşanması ile zarar görebilecek olan büyük ölçekli kamu ve özel kuruluşları, finans kurumları, yurtdışı bağlantıları olan kurumlar, üretim firmaları ve her türlü KOBİ’ler tarafından kullanılabilir.

Bt Güvenlik Sistemleri Bakım Destek

DBT Güvenlik Ürünleri/Sistemleri Bakım/Destek; müşterilerin BT sistemlerinin sürekliliğini, veri bütünlüğünü, doğruluğunu ve gizliliğini sağlayacak bilgi güvenliği destek ürünlerinin/sistemlerinin kuruluşlarını, donanım ve sistem sorunlarının giderilmesini ve sorunsuz çalışmayı sağlamak üzere, belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür. “Uzaktan” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir.

Bilgi güvenliği ürünlerine/sistemlerine verilecek olan bakım/destek hizmetleri, servis sağlayıcı ile müşteri arasındaki hizmet sözleşmesinin içeriğine bağlı olarak aynı zamanda bilgi güvenliği süreçlerinin belirlenmesi ve organizasyonlar içerisindeki bilgi akışının güvenilir hale getirilmesi konularını da kapsayabilir.

Kapsam Dışı Konular:

BT Güvenlik Ürünleri/Sistemleri Bakım/Destek hizmeti dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri, Tüm güvenlik ürünleri donanım/sistem yatırım maliyetleri, Data, internet hatları gibi tüm hat bağlantılarının yatırım ve işletim maliyetleri, Uzak alan bağlantılarında oluşabilecek, ilgili servis sağlayıcı (Türk Telekom, İnternet Servis Sağlayıcı vb.) kaynaklı problemler ve bu problemlerden kaynaklanan kesintiler, Müşteri ya da üçüncü şahısların; hata, kasıt ya da ihmali, ani voltaj değişiklikleri, klima şartlarının sağlanmaması, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak hasar ve arızalar, Servis sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar. BT Güvenlik Ürünleri Bakım/Destek hizmetleri; bilgi teknolojilerini iş akışlarının önemli parçası olarak barındıran bilgi teknolojilerinden kaynaklanabilecek problemlerin iş akışlarının devamlılığını, bütünlüğünü ve gizliliğini tehdide düşürmesi ile zarar görme olasılığı bulunan, iş ortaklarının ve müşterilerinin bilgilerini gizli tutmakla sorumlu olan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

Pc-Sunucu Bakım Destek

PC-Server-Çevre Birimleri Bakım/Destek, müşterilerin BT altyapısında yer alan PC, Server ve çevre ürünlerinin (yazıcı, tarayıcı, vb.) uçtan uca, standartlara uygun bir biçimde kurulmasını ve çalıştırılmasını sağlamak üzere belirli servis seviyelerine uygun olarak verilen teknik destek hizmetleridir. Çağrı bazlı ve servis seviyesi esaslı olarak yürütülür.

PC-Server-Çevre Birimleri Bakım/Destek hizmetleri iki ana grup altında verilmektedir:

Donanım Bakım-Onarım Hizmetleri:

PC, Serverve çevre birimlerinde oluşan donanım problemlerinin giderilmesine ve sorunsuz çalışmayı sağlamaya yönelik hizmetlerdir. “Parça Dahil” veya “Parça Hariç” olarak verilebilir.

Servis sağlayıcı ile müşteri arasındaki hizmet sözleşmesinin içeriğine bağlı olarak, donanım, bakım-onarım hizmetleri kapsamında “Periyodik Bakım” hizmeti de söz konusu olabilir.

Bu hizmetler, donanımların üzerinde koşan işletim sistemlerine ya da diğer yazılım bileşenlerine verilecek olan destek hizmetlerini kapsamaz.

Sistem Destek Hizmetleri:

PC, Server ve çevre birimleri üzerinde yer alan işletim sistemlerinde ve bu işletim sistemleri (paketi) ile birlikte gelen servislerde, alt uygulamalarda karşılaşılan problemlerin giderilmesine ve sorunsuz çalışmayı sağlamaya yönelik hizmetlerdir. “Uzaktan” veya “Müşteri Yerinde” verilebilir.

Bu hizmetler, donanımların üzerinde koşan işletim sistemlerine ya da diğer yazılım bileşenlerine verilecek olan destek hizmetlerini kapsamaz.

Kapsam Dışı Konular:

Bu hizmetler, donanımların üzerinde koşan işletim sistemlerine ya da diğer yazılım bileşenlerine verilecek olan destek hizmetlerini kapsamaz.

PC-Server-Çevre Birimleri Bakım/Destek hizmeti dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri

Tüm donanım/işletim sistemi/uygulama yatırım maliyetleri,

Tüketim malzemesi (kağıt, kartuş, teyp, toner, notebook pili vb.) temini ve maliyetleri,

Uygulamaların kullanımına ve/veya uygulama geliştirmeye yönelik destek talepleri/hizmetleri,

Sistemler üzerinde yapılacak olan geniş çaplı “güncelleme” işlemleri,

Müşteri ya da üçüncü şahısların, hata, kasıt ya da ihmali, ani voltaj değişiklikleri, klima şartlarının sağlanmaması, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak hasar ve arızalar,

Servis sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar.

Yazılım Bakım Destek

Yazılım Bakım/Destek hizmeti dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin destek, yönetim ve danışmanlık hizmetleri

Tüm yazılım/uygulama yatırım/lisans maliyetleri

İşletim sistemleri ve işletim sistemleri ile birlikte gelen servislerin, alt uygulamaların desteği

Uygulamaların kullanımına ve/veya destek verilen yazılımların/uygulamaların üzerinde ek geliştirmeler, eklentiler, kapsamlı güncellemeler yapılmasına yönelik destek talepleri/hizmetleri

Müşteri ya da üçüncü şahısların hata, kasıt ya da ihmali, genel mücbir sebepler ve bunlara benzer nedenler ile oluşacak hasar ve problemler

Servis sağlayıcının yazılı onayını almadan sistem üzerine yapılan ekleme ya da değişikliklerden dolayı meydana gelen sorunlar ve bu sorunların yol açtığı her türlü olumsuzluklar.

Yazılım Bakım/Destek hizmetleri;

Ana iş süreçlerinin etkinliğini artırmak adına bilgi teknolojilerine yatırım yapan, yazılım ürünlerinin kurulması, uyarlanması, geliştirilmesi ve devreye alınması süreçleri sonrasında bu ürünleri/sistemleri iş yaşamında aktif olarak kullanan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.