Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı

Sürekli olarak gelişen uygulamalar sayesinde giderek daha gelişkin bir yapıya kavuşan günümüz ağlarında doğru gözlemleme ve analizin eksikliği, kimi zaman iş akışında tıkanıklıklara ve giderek verimlilik kaybına neden olabilmektedir. Ağlara yönelik olarak sunduğumuz hizmetler, ağ üzerindeki her bir faktörün ayrıntılı şekilde incelenip değerlendirilmesi, raporlanması ve tasarımının yapılarak çözümün müşterimize sunumunu içerir.

Olağanüstü Durum Danışmanlığı

Danışmanlık Hizmetleri, en genel ifadesi ile sonucunda bir danışmanlık raporunun üretileceği “bilgi bazlı” hizmetlerdir. Bir ürün ve/veya çözümün üretimi ya da devreye alınmasını içermezler.

Danışmanlık Hizmetleri aşağıdaki alt bileşenler bazında ele alınmıştır:

  • Sistem Danışmanlığı
  • Ağ ve Güvenlik Danışmanlığı
  • Uygulama ve Veritabanı Danışmanlığı
  • Süreç Danışmanlığı
  • Olağanüstü Durum Hizmetleri Danışmanlığı.
  • Danışmanlık Hizmetleri dışındaki tüm hizmet alt bileşenlerine ilişkin bakım, destek, işletim ve yönetim hizmetleri kapsam dışıdır.

Danışmanlık Hizmetleri, teknik bilgi, beceri ve en önemlisi belirli bir konuda deneyim gerektiren alanlarda çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyen, kısa sürede yoğun ve etkin bilgi transferi yapmayı amaçlayan, iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek BT çözümünün üretilmesine, mevcut BT yapıları sistemleri süreçleri ile hedeflenen yapılar sistemler süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konmasına ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına veya BT sistemlerinin süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine ihtiyaç duyan tüm firmalar tarafından kullanılabilir.

Sistem Danışmanlığı

Kurumların rekabet gücü, teknolojiyi iş süreçlerinde etkin kullanmasıyla orantılıdır. Güçlü bir yapı ve sağlıklı bir kontrol için en önemli kısım şirketinizin bilgi sistemleri alt yapısıdır.

Bilgi teknolojileri, kurumlardaki iş süreçlerinin alt yapısını ve dinamizmi oluşturur. Bilgi sistemlerinizin güncelliği ve kontrol edilebilir olması demek bilginin güvenliği, ticari bilgilerin gizliliği, finansal ve operasyon risklerinin kontrol edilmesidir.

BT genel kontrolleri denetimi dört alanda yaklaşmaktadır.